Hanna Möllås

Jag erbjuder terapi för individer, par och familjer. Genom livet kommer vi alla att uppleva sorg, smärta, ilska och oro som vi hanterar på olika sätt. Om känslorna blir för obehagliga försöker vi ibland förtränga eller förneka att de finns. Vi kan då hamna i mönster som inte gör oss gott. Då kan terapeutiska samtal möjliggöra bearbetning av känslor och livssituationer. När vi inte längre är fast i destruktiva mönster blir vi fria och kan mogna. Då kan vi integrera livets olika färger till en harmonisk balans.

Kontakten kan avse allt från några enstaka samtal till längre terapier. Oavsett kräver det tid, pengar och engagemang. Det är då viktigt att känna sig trygg och tillfreds med sin terapeut. Därför får man testa på hur det är att komma till mottagningen på ett första samtal. Vid denna kontakt bestäms inte någon tid för ytterligare samtal. Ni får gå hem och fundera på om detta är något Ni vill satsa på. Vi hörs sedan av igen för att stämma av hur Ni vill gå vidare.